Regulamin

Regulamin (2020 r.)

wypożyczalni rowerów „Ryś”

przy ul. Browarnej 1/3 w Zwierzyńcu.

Definicje: Klient – osoba, lub reprezentant grupy osób, korzystająca z usług PHU “Ryś”. Właściciel – osoba reprezentująca PHU “Ryś”. Sprzęt – rowery plus ich wyposażenie, riksze, przyczepki rowerowe, foteliki, doczepki, kaski, zamknięcia rowerowe, koszyki, etc.

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę umowy najmu sprzętu między klientem a właścicielem. Każdy wypożyczony sprzęt musi być zwrócony przed zapadnięciem nocy tego samego dnia, chyba, że wcześniej nastąpiły inne uzgodnienia.
 2. Warunkiem zawarcia umowy i wypożyczenia sprzętu jest podpisanie umowy na przygotowanym przez właściciela druku oraz okazanie dokumentu tożsamości. Dopuszczalne dokumenty potwierdzające tożsamość to dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka lub (wyłącznie za zgodą właściciela) inny oficjalny dokument zawierający dane osobowe.
 3. Umowa zaczyna obowiązywać od momentu opuszczenia wypożyczalni przez klienta i trwa do momentu przyjęcia zwrotu sprzętu przez właściciela oraz uiszczenia ustalonej opłaty.
 4. Podpisanie druku umowy i opuszczenie wypożyczalni wraz ze sprzętem oznacza zgodę klienta na przestrzeganie regulaminu oraz akceptację umowy.

Odpowiedzialność za rower i siebie

 1. Właściciel odpowiada za dobry stan techniczny oferowanego sprzętu.W trosce o bezpieczeństwo i wygodę Klienta właściciel na bieżąco dokonuje systematycznego serwisu każdego roweru.
 2. Klient zobowiązuje się do dołożenia starań, aby rower wrócił do wypożyczalni w stanie nieodbiegającym od stanu sprzed wyjazdu.
 3. Każdy rower jest dopasowywany indywidualnie do klienta (dobór wielkosci roweru, ustawienie wysokości siodełka, ustawienie kierownicy). Klient otrzymuje praktyczny instruktaż odnośnie techniki jazdy, obsługi i bezpiecznego korzystania z roweru (technika ruszania, zatrzymywania się, zmiany biegów, hamowania). Na życzenie Klienta właściciel udziela informacji turystycznej a więc proponuje trasę, wraz z jej opisem, wręcza kartkę z jej planem, udziela wszelkich, związanych z nią wskazówek odnośnie stopnia trudności i bezpieczeństwa. Zabrania się używania sprzętów do celów innych niż uzgodnione z właścicielem (np. „odpożyczania” ich innym osobom, przewożenia dodatkowych osób na ramie czy bagażniku lub jazda po terenie, do którego dany rower nie jest przystosowany).
 4. W przypadku zdarzenia losowego (np.przebita dętka, urwany łańcuch lub inne) Klient zobowiązany jest do powiadomienia właściciela o zaistniałym problemie. W tym kontakcie zostanie ustalony dalszy tok postępowania w awaryjnej sytuacji, włącznie z ustaleniem odpowiedzialności odnośnie uszkodzeń roweru.
 5. Akceptując regulamin, Klient potwierdza  że posiada odpowiednie umiejętności do korzystania ze sprzętu, oraz ma świadomość ryzyka związanego z korzystaniem z roweru.
 6. Klient zobowiązuje się korzystać ze sprzętu z poszanowaniem zasad ruchu drogowego i środowiska naturalnego. Zabronione jest korzystanie ze sprzętu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających. W przypadku rażącego niestosowania się do powyższych, właściciel zastrzega sobie prawo do zażądania natychmiastowego zwrotu sprzętu i uiszczenia należnych opłat. 

Opłaty

 1. Opłatę zgodną z cennikiem Klient uiszcza po powrocie i zwrocie roweru. Wypożyczając rower Klient nie musi deklarować jak długo zamierza z niego korzystać. Zasadą jest zwrot roweru tego samego dnia przed zmrokiem. Jeżeli Klient przekroczy 6 godzin, automatycznie jest naliczana opcja całodniowa. Konieczne lub wynikłe z okoliczności obiektywnych odstępstwa od tej zasady zostaną uzgodnione przed wyjazdem lub w kontakcie telefonicznym.